Preukaz kitera - Oravy

Dowiedz się jak zdobyć licencję kitera na Oravy

Oravy to piękna kraina z wieloma spotami do uprawiania snowkitingu, ale większość jej obszaru to strefa chroniona Parku Krajobrazowego Górna Orava (CHKO Horna Orava). Słowacy są jednak na tyle gościnni,
że sami pierwsi wyciągnęli do nas rękę i nie rościli pretensji do uprawiania snowkitingu na terenach chronionych. Cieszymy
się z dotychczasowych relacji i kontynuując owocną jak do tej pory współpracę dostosowywujemy się do wyznaczonych przez słowackie władze reguł.

Aby móc latać na Słowackich Oravach trzeba zostać członkiem stowarzyszenia M3N. Każdy kiter należący do tej grupy otrzymuje przyzwolenie na uprawianie snowkitingu
w chronionej strefie D parku krajobrazowego Górna Orava.  

Prezesem stowarzyszenia M3N jest Dávid Romaňák, który zainicjował i zrealizował ten proceder we współpracy z CHKO Horna Orava.

W celu przystąpienia do stowarzyszenia M3N należy:

1. Zapoznać się z obostrzeniami i zasadami wyznaczonymi przez CHKO Horna Orava, które przygotowaliśmy w formie krótkiego artykułu:

 

2. Zarejestrować się do stowarzyszenia M3N poprzez formularz:

 

3. Skontaktować się z jednym z przedstawicieli, aby umówić się na odebranie karty i podpisanie stosownego dokumentu.

Karty członkowskie można będzie odebrać tylko osobiście, po własnoręcznym podpisaniu potwierdzenia o odbyciu szkolenia.

Kartę można odebrać u Polskich i Słowackich przedstawicieli:

Namestovo –  Dávid Romaňák tel. +421 917 474 320

Korbielów – Piotr Damec tel. +48 503 735 103

Korbielów – Andrzej Kaźmierczak tel. +48 690 681 321

Przedstawiamy wniosek stowarzyszenia M3N oraz odpowiedź CHKO Horna Orava: