Zasady wyznaczone przez CHKO Horna Orava

Poniżej umieściliśmy zbiór zasad od CHKO Horna Orava.
Po zapoznaniu się z treścią przystąp do dalszej części rejestracji do stowarzyszenia M3N.

 1. Kiting w strefie D będzie dostępny dla zarejestrowanych członków M3N Namestovo, tylko na lądzie.
 2. M3N Námestovo zapewni, że zostaną oni poinformowani
  o zasadach ochrony przyrody i krajobrazu na obszarze chronionego krajobrazu Horná Orava przed zarejestrowaniem swoich członków. M3N szczegółowo zapozna członka z podziałem na strefy chronione, dostarczą swoim członkom mapę Obszaru Chronionego Krajobrazu Horná Orava z wytyczonymi strefami i ostrzeże ich przed zakazem latania na wyższych poziomach ochrony w strefie C, B i A CHKO Horná Orava.
 3. OZ M3N Námestovo przekaże swoim członkom informacje o ustawie nr. 543/2002 Coll. w sprawie ochrony przyrody
  i krajobrazu, w szczególności w zakresie działalności zabronionej. 
 4. M3N poinstruuje swoich członków, że w strefie D CHKO Horná Orava obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów silnikowych poza obszar miejski i przyległe drogi. Nie mogą przybywać do miejsc, w których będą wykonywać tę działalność sportową za pomocą środków zmotoryzowanych.
 5. W przypadku organizacji imprezy zbiorowej konieczne jest ponowne złożenie wniosku o zwolnienie z ustawy nr 543/2002 Coll. w sprawie ochrony przyrody i krajobrazu
 6. CHKO Horná Orava otrzyma listę członków M3N Námestovo OZ, która będzie regularnie aktualizowana.
 7. Organem odpowiedzialnym za zachowanie kiterów będzie stowarzyszenie M3N.
 8. Członkowie Stowarzyszenia M3N są zobowiązani okazać swoją ważną kartę członkowską podczas kontroli przez strażników parku krajobrazowego.